Cảng dầu (BRAXIN)
Kết hợp với công ty Automind – Automação Industrial Ltda., ALTUS đang cung cấp hệ thống PROFIBUS từ xa từ Ponto Series để triển khai hệ thống điều khiển từ xa cho các van đối với cơ cấu chấp hành bằng điện.

Ba bến cảng đang được lắp đặt để các tàu chở dầu lấy dầu và khí đốt từ khu vực Arará ở Urucu đến nước ngoài và thị trường trong nước ở phía Bắc/ Đông Bắc. Hệ thống này có tất cả 60 van, phân cho ba hệ thống PROFIBUS.
Hệ thống từ xa này sẽ được cấp chuẩn bảo vệ Ex-d và board mạch điện tử được nhiệt đới hóa. Sự phân bố của hệ thống sẽ phù hợp với sự sắp xếp các van. Mỗi phần sẽ được dùng để điều khiển mô men khởi động của các van từ 0-100% trong chế độ bảo dưỡng và vận hành tự động cũng như chức năng chẩn đoán lỗi. Toàn bộ thứ tự hoạt động và điều chỉnh của van sẽ được thực hiện bởi một iFix SCADA, để kết nối với hệ thống điều khiển từ xa sử dụng một mạng Ethernet TCP/IP.
Do khó khăn trong việc sắp xếp các thiết bị và ống dẫn điện trên cầu nổi và sự cần thiết phải gia tăng khả năng của mạng lưới, hệ thống từ xa sẽ có hai PROFIBUS DP-V1 chính, hoạt động song song.

Trong các thử nghiệm về hiệu suất, mạng lưới truyền thông đạt tốc độ truyền 12Mbit, tạo ra một bảng cập nhật 120 toán hạng gần 240 byte trong vòng 0.48ms trên mỗi tiện ích.

Để nâng cao khả năng hoạt động bằng cách tăng cường quản lý thiết bị sử dụng bảo trì ngăn ngừa. Các thông số cho việc bảo trì từ xa, ngăn ngừa được cung cấp bởi PROFIBUS DP là một thành phần cơ bản của hệ thống.

Tags : BRAXIN

Tin mới
Sản phẩm & dịch vụ
Sự kiện
Hoạt động
Copyright by Industrial Automation Magazine Vietnam
Sponsor by: Ministry Of Industry and Trade (MOIT)
All rights reserved of IAVIETNAM.net
Add: 79 Truongdinh St, Dist 1, HCMC
Tel: +84- 6290 6349
Email: info@iavietnam.net