Các Giải Pháp Điều Khiển Quá Trình Nâng Cao
Các công cụ và phương pháp điều khiển quá trình nâng cao của Rockwell Automation đã được phát triển để giúp tối đa hóa khả năng quá trình, hiệu suất và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng và đồng thời giảm sai số quá trình và sự can thiệp của con người. APC sẽ giúp bạn hiểu biết thêm về quá trình, hiểu rõ sự tương tác giữa các biến quá trình, giải thích được các mối quan hệ phi tuyến và vận hành các hệ thống nhiều thông số.
Chúng tôi cung cấp giải pháp bao gồm mô hình điều khiển dự báo, mô hình và mô phỏng động, tối ưu hóa thời gian thực, điều khiển và logic fuzzy. Những giải pháp này được thêm vào để tăng cường công suất của các bộ điều khiển hiện có và được thiết kế để tăng cường sản lượng và sức sản xuất, giảm chi phí, gia tăng hiệu quả của bảo trì, cải tiến điều khiển quá trình và công suất vận hành.
Các giải pháp điều khiển quá trình nâng cao
Khi làm việc với bạn, mục tiêu của đội APC-Rockwell Automation là cung cung cấp một giải pháp theo yêu cầu khách hàng, dựa trên mục tiêu và lĩnh vực tập trung. Trong hầu hết các trường hợp, giải pháp cuối cùng được đưa ra là kết quả của kinh nghiệm và phương pháp làm việc của Rockwell Automation trên lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, các yêu cầu chi tiết về quá trình vận hành và sự hợp tác giữa bạn và Rockwell Automation. Rockwell Automation đưa ra các giải pháp APC để giúp bạn nhận ra tầm quan trọng của chất lượng và lợi nhuận đầu tư nhanh chóng được thu hồi.
Đội ACP của Rockwell Automation thiết kế các giải pháp để tối ưu hóa công suất quá trình. Các giải pháp được thiết kế cho điều khiển các quá trình đặc biệt nhằm đáp ứng mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên. Hiệu quả kinh tế của các giải pháp APC được đo bởi khách hàng của chúng tôi bao gồm tăng sản lượng 7%, giảm năng lượng tiêu thụ 8%, giảm sai số 40%, và giảm thời gian 13,5%. Các công nghệ điều khiển được ứng dụng trong từng trường hợp đều đã được lựa chọn cẩn thận và được chứng minh có thể làm tối đa tính kinh tế và lợi ích vận hành


Tin mới
Sản phẩm & dịch vụ
Sự kiện
Hoạt động
Copyright by Industrial Automation Magazine Vietnam
Sponsor by: Ministry Of Industry and Trade (MOIT)
All rights reserved of IAVIETNAM.net
Add: 224 Dien Bien Phu st, Ward 7, District 3, HCMC
Tel: +84 903 013616
Email: info@iavietnam.net