Sử dụng PROFINET Commander

PROFINET Commander là một trong nhiều công cụ PROFINET sẵn có, nhắm mục tiêu tới người dùng quan tâm đến tương tác với các thiết bị PROFINET. Các nhà phát triển sản phẩm tự động có thể kiểm tra nhanh chóng một thiết bị hoặc hệ thống mới đang được phát triển. Trong khi đó, nhân viên bán hàng của nhà cung cấp có thể chứng minh một sản phẩm mà không cần phần cứng bổ sung. Kỹ sư người dùng cuối có thể định cấu hình một thiết bị để kiểm tra trước khi sử dụng trong sản xuất. Người bảo trì người dùng cuối có thể thiết lập tên thiết bị hoặc nhận chẩn đoán thông qua PROFINET.

Các tính năng chính là:

• Bộ điều khiển I/O và kiểm tra I/O
• Chẩn đoán
• Đọc và ghi dữ liệu PROFINET
• Trình duyệt DCP

Bộ điều khiển I/O 

Bộ điều khiển I/O trong PROFINET Commander có thể được sử dụng để giao tiếp với một thiết bị I/O hoặc mạng bao gồm nhiều thiết bị. Đây là một chức năng độc lập của nhà cung cấp, hoạt động với bất kỳ thiết bị PROFINET RT nào. Người dùng có thể bắt đầu và ngừng thiết bị, thiết lập các điểm I/O và nhận báo động chẩn đoán.

Chẩn đoán

Các chức năng chẩn đoán có thể được sử dụng để khắc phục sự cố thiết bị trong trường hợp có báo động chẩn đoán thời gian thực. Có cả chức năng báo động và nhiều cách để đọc các chẩn đoán trên thiết bị trực tiếp trong trường hợp có tình trạng chẩn đoán. Chẩn đoán cũng có thể được đọc không theo chu kỳ bằng cách sử dụng các bản ghi dữ liệu.

Đọc và ghi dữ liệu PROFINET

Các chức năng đọc và ghi PROFINET có thể được sử dụng để tham số hóa hoặc bất kỳ thông tin cụ thể nào của thiết bị. Điều này cho phép bạn đọc các bản ghi PROFINET tiêu chuẩn như thông tin AR (Thông tin ứng dụng), thông tin I & M (Xác định & Bảo trì), thông tin cổng, chẩn đoán và hơn thế nữa. Thậm chí còn có khả năng viết các tham số chuẩn hoặc nhà cung cấp cụ thể cho thiết bị trực tiếp.

Trình duyệt DCP 

Phiên bản mới nhất của phần mềm cung cấp trình duyệt DCP (Khám phá và Cấu hình) cho phép bạn quét mạng cho các thiết bị, thiết lập tên thiết bị và địa chỉ IP, nhận thông tin nhà sản xuất hoặc kiểm kê mạng.Tin mới
Sản phẩm & dịch vụ
Sự kiện
Hoạt động
Copyright by Industrial Automation Magazine Vietnam
Sponsor by: Ministry Of Industry and Trade (MOIT)
All rights reserved of IAVIETNAM.net
Add: 224 Dien Bien Phu st, Ward 7, District 3, HCMC
Tel: +84 903 013616
Email: info@iavietnam.net